Kolęda 09.01. – 14.01.2017

Poniedziałek 09.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Maciej Stąpor
2. Szymon Partyka
Ks. Grzegorz 1. Michał Czepiel
2. Dominik Jabłoński
Ks. Paweł 1. Mikołaj Majewski
2. Michał Mytych
Ks. Marcin 1. Wojciech Rząsa
2. Józef Błędniak
Ks. Tomasz 1. Kamil Micek
2. Konrad Palczowski

Środa 11.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Paweł Świątek
2. Bartosz Skowroński
Ks. Grzegorz 1. Sebastian Stępień
2. Dominik Bajor
Ks. Paweł 1. Michał Czepiel
2. Dawid Stąpor
Ks. Marcin 1. Dawid Książek
2. Szymon Partyka
Ks. Tomasz 1. Michał Watras
2. Józef Błędniak

Piątek 13.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Konrad Sitko
2. Krystian Kopeć
Ks. Jarosław 1. Wojciech Rząsa
2. Bartosz Skowroński

Wtorek 10.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Mikołaj Gołębiowski
2. Robert Duszkiewicz
Ks. Grzegorz 1. Tomasz Przybyło
2. Karol Sudoł
Ks. Paweł 1. Sebastian Stepień
2. Dominik Jabłoński
Ks. Marcin 1. Paweł Świątek
2. Dominik Bajor
Ks. Tomasz 1. Michał Czepiel
2. Jakub Piórek

Czwartek 12.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Filip Gołębiowski
2. Dominik Jabłoński
Ks. Grzegorz 1. Maciej Stapor
2. Dawid Stapor
Ks. Paweł 1. Paweł Świątek
2. Jakub Piórek
Ks. Marcin 1. Jakub Winiarski
2. Konrad Palczowski
Ks. Tomasz 1. Sebastian Stępień
2. Karol Sudoł

Sobota 14.01.2017 (cały dzień)

Ks. Proboszcz 1. Dawid Książek
2. Bartosz Skowroński
Ks. Marcin 1. Przemysław Szatkowski
2. Robert Duszkiewicz
Ks. Tomasz 1. Michał Czepiel
2. Michał Mytych
Ks. Jarosław 1. Maksymilian Starzec
2. Mateusz Starzec

Zbiórka pół godziny przed kolędą na plebani.

Za cały dzień kolędy każdy ministrant oddaje księdzu 60 zł, a za pół dnia kolędy 30 zł

od razu po skończonej kolędzie, a reszta pieniędzy zostaje ministrantom do podziału!!!

Wszystkie zmiany dotyczące grafiku na kolędę proszę zgłaszać do Ks. Pawła!

Kolęda 02.01. – 07.01.2017

Poniedziałek 02.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Tomasz Przybyło
2. Michał Mytych
Ks. Grzegorz 1. Konrad Weryński
2. Krystian Kopeć
Ks. Paweł 1. Mikołaj Gołębiowski
2. Jakub Gul
Ks. Marcin 1. Jakub Winiarski
2. Józef Błędniak
Ks. Tomasz 1. Filip Gołębiowski
2. Dawid Stąpor
Ks. Jarosław 1. Konrad Sitko
2. Michał Watras

 

Środa 04.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Ernest Piórek
2. Robert Duszkiewicz
Ks. Grzegorz 1. Maciej Stąpor
2. Dominik Bajor
Ks. Paweł 1. Sebastian Starzec
2. Krystian Kopeć
Ks. Marcin 1. Kamil Micek
2. Jakub Gul
Ks. Tomasz 1. Wojciech Rząsa
2. Michał Mytych
Ks. Jarosław 1. Maksymilian Starzec
2. Mateusz Starzec

Sobota 07.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Przemysław Szatkowski
2. Szymon Partyka
Ks. Grzegorz 1. Sebastian Stępień
2. Robert Duszkiewicz
Ks. Paweł 1. Michał Czepiel
2. Jakub Piórek
Ks. Marcin 1. Wojciech Rząsa
2. Konrad Palczowski
Ks. Tomasz 1. Maciej Stąpor
2. Dominik Bajor
Ks. Jarosław 1. Dawid Książek
2. Michał Watras

Wtorek 03.01.2017

Ks. Grzegorz 1. Michał Czepiel
2. Konrad Palczowski
Ks. Paweł 1. Paweł Świątek
2. Jakub Piórek
Ks. Marcin 1. Dawid Książek
2. Szymon Partyka
Ks. Tomasz 1. Kamil Micek
2. Bartosz Skowroński
Ks. Jarosław 1. Sebastian Stępień
2. Karol Sudoł

Czwartek 05.01.2017

Ks. Proboszcz 1. Filip Gołębiowski
2. Konrad Palczowski
Ks. Grzegorz 1. Przemysław Szatkowski
2. Michał Mytych
Ks. Paweł 1. Sebastian Stępień
2. Bartosz Skowroński
Ks. Marcin 1. Michał Czepiel
2. Jakub Piórek
Ks. Tomasz 1. Dawid Książek
2. Szymon Partyka
Ks. Jarosław 1. Paweł Świątek
2. Karol Sudoł

Zbiórka pół godziny przed kolędą na plebani.

Za cały dzień kolędy każdy ministrant oddaje księdzu 60 zł, a za pół dnia kolędy 30 zł

od razu po skończonej kolędzie, a reszta pieniędzy zostaje ministrantom do podziału!!!

Wszystkie zmiany dotyczące grafiku na kolędę proszę zgłaszać do Ks. Pawła!

Lektorzy z naszej parafii na Błogosławieństwie w Katedrze Rzeszowskiej

Przyjmij tę Księgę Świętą, otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj Słowo Boże ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.

10 grudnia 2016 roku w Katedrze Rzeszowskiej odbyła się uroczysta Msza święta z obrzędem błogosławieństwa nowych lektorów. Mszy świętej przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, który udzielił błogosławieństwa prawie 130 lektorom z różnych parafii Diecezji Rzeszowskiej. Naszą parafię reprezentowało 9 lektorów.

W Polsce lektorem może zostać chłopiec po ukończeniu 14 roku życia i po odpowiednim przygotowaniu, które zawiera formację ascetyczną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. Każdy pełniący funkcję lektora powinien być pierwszym słuchającym Bożego Słowa. Jego obowiązkiem jest przygotowanie się do czytania, ma też posiadać umiejętność poprawnego mówienia (mówienie wiarygodne, sensowne, wyraźne, spokojne, naturalne, publiczne).

Lektor powinien umieć nawiązać kontakt ze słuchaczami Słowa Bożego i umożliwić im dialog z Bogiem, pomagając tym samym w przyjęciu orędzia Zbawiciela.

Wiara bowiem rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, stąd też wielka odpowiedzialność lektorów za właściwe i poprawne głoszenie Słowa Bożego podczas Eucharystii, w taki sposób, by trafiało ono do serc wiernych budząc, bądź ożywiając w nich wiarę.

Przed otrzymaniem błogosławieństwa ministrant winien odbyć kurs dekanalny, bądź diecezjalny przygotowujący go do posługi lektora. Kursy diecezjalne odbywają się w naszej Diecezji każdego roku w trakcie ferii zimowych w Kotani i trwają tydzień. Kurs przygotowawczy do posługi lektora obejmuje zajęcia z: Liturgiki, Biblii, Retoryki i Śpiewu.

Biskup Ordynariusz w swojej homilii, nawiązując do Ewangelii, przywołał przykład Jana Chrzciciela jako Herolda Słowa Bożego. Jan Chrzciciel – prorok Adwentu sam siebie nazwał głosem wołającym na pustyni. A głos bez słowa jest niczym, tylko pustym dźwiękiem, który nic nie oznacza i nie przynosi pożytku dla serca. Lektor zaś ma być Sługą Słowa, ma użyczać swojego głosu dla Słów samego Boga.

Biskup Jan przypomniał lektorom, że mają być nie tylko głosicielami, ale też pierwszymi słuchaczami Pisma Świętego, prosząc zarazem by dawali dobry przykład całym swoim życiem. Pasterz Diecezji zachęcał lektorów do życia w stanie łaski uświęcającej i do systematycznej spowiedzi, gdyż biała alba, którą noszą ma być symbolem ich czystego serca. Później każdy z kandydatów podchodząc do Księdza Biskupa przysięgał, trzymając prawą rękę na Piśmie Świętym, że wiernie będzie przekazywał Słowo Boże, ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.

Nowi lektorzy złożyli wobec zgromadzonych wiernych następujące przyrzeczenie:
Przyrzekam święte czynności Lektora wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Ponadto przyrzekam, troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy, a także żyć według głoszonego Słowa Bożego.

Błogosławieństwo lektorskie to umocnienie do tego, by ci młodzi chłopcy z odwagą głosili Słowo Boże, nie tylko pięknie czytając w kościele, ale przede wszystkim świadcząc o Bogu swoim życiem w parafii, w domu rodzinnym i w szkole. Takie błogosławieństwo ma lektorom pomóc być prawdziwymi świadkami Jezusa. Oby więc nie zabrakło im gorliwości i zapału w służbie Bogu, parafii i diecezji.